Viser alle 8 resultater

DentalEye® er software til dental billedbehandling. Billeder kan hentes direkte fra røntgensensorer, fosforpladescanner, panoramiske røntgenenheder, intraorale kameraer og andet billedbehandlingsudstyr fra de mest udbredte producenter i branchen. Billeder kan også importeres og eksporteres som filer eller via DICOM-overførsel. Patient-oplysninger opbevares i selve systemet og via integration med et patientstyringssystem.
DentalEye® understøtter DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), som er en standard til overførsel og opbevaring af medicinske digitale billeder.
Systemet bruger moduler, kaldet plugins, til at kommunikere med billedoptagelsesudstyr som røntgensensorer, scanner eller kameraer.
De primære funktioner i DentalEye® er:
• Billedindhentning via plugins eller filimport
• Billedforbedring, f.eks. justering af lysstyrke eller kontrast
• Indførsel og opbevaring af patient-oplysninger
• Arrangering af billeder i foruddefinerede skabeloner
• Opbevaring af billeder og patient-oplysninger.

Produktvarianter:
Dette produkt fås i to varianter: DentalEye® Pro til tandlægepraksisser uden behov for DICOM-kommunikation og DentalEye® Enterprise til hospitaler og større praksisser med behov for DICOM-kommunikation. Begge varianter kan håndtere DICOM-filer og lagre billeder i en almindelig database tilgængelig fra alle computere via netværket. Enterprise-varianten kan også lagre billeder på en DICOM-server (PACS).

Kontakt os for information og priser på DentalEye® Enterprise


Kontakt os for information og priser på DentalEye® Pro & DentalEye® Enterprise