På hvert klinikrum forbindes et DENTCALL® Panel/Display til unittens kaldeknap. Når der er brug for hjælp, aktiveres kaldeknappen på unitten og et kald på alle DENTCALL® Paneler/Displays lyder, klinikrummets nummer blinker nu.

Med et DENTCALL® Panel/Display installeret i sterilisationen kan klinikassistenten se og svare på opkaldet ved at trykke på kliniknummeret, kliniknummeret lyser nu konstant, herved kan tandlægen der mangle de hjælp se, at der nu er hjælp på vej.

Når klinikassistenten er færdig i klinikrummet trykkes der på DENTCALL® Panelet/Displayet eller på kaldeknappen og klinikkens nummer på Panelet/Displayet slukkes.