Troll Dental

Firmaet Troll Dental ligger i Sverige, hvor de udvikler og producerer deres produkter.

Troll Dental har et nært samarbjde med tandlæger om at udvikle og producere forbrugsvarer af høj kvalitet, som effektiviserer tandlægernes daglige arbejde, og dermed forbedrer klinikkens rentabilitet. De er konstant i bevægelse for at være på forkant med nye produkter og teknikker.

Distributør

dent

vestre hovedgade 6c

7560 hjerm

telefon +45 7022 9944

mail@dent.dk

cvr dk 25646916

Mere information

dent online support